* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید.

میلگرد تفلون PTFE

میلگرد تفلون PTFE

میلگرد تفلون PTFE

قطعات لاستیکی