* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید.

دیافراگم لاستیکی ضد حرارت 2

دیافراگم لاستیکی ضد حرارت 2

دیافراگم لاستیکی ضد حرارت 2

قطعات لاستیکی