* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید.

کوپلینگ

مارس 18, 2020
کوپلینگ لاستیکی

کوپلینگ لاستیکی

      کوپلینگ لاستیکی کوپلینگ لاستیکی قطعه ای است که برای اتصال بین دو شفت به یکدیگر ار آن استفاده و بهره می رود. کوپلینگ […]
ژانویه 8, 2020
کوپلینگ

کوپلینگ

کوپلینگ کوپلینگ : کوپلینگ در حالت کلی وسیله ای برای انتقال گشتاور از طریق اتصال بین دو شفت است و از آن برای کوپله کردن استفاده […]
قطعات لاستیکی