* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید.

کوپلینگ لاستیک

مارس 18, 2020
کوپلینگ لاستیکی

کوپلینگ لاستیکی

      کوپلینگ لاستیکی کوپلینگ لاستیکی قطعه ای است که برای اتصال بین دو شفت به یکدیگر ار آن استفاده و بهره می رود. کوپلینگ […]
قطعات لاستیکی