* لطفا آخرین نمونه کارهای ما را در کانال اینستاگرام ما دنبال کنید.

دیافراگم لاستیکی ضد حرارت

دیافراگم لاستیکی ضد حرارت

دیافراگم لاستیکی ضد حرارت

قطعات لاستیکی